تلویزیون شهری برای تبلیغات بیلبوردی

موقعی که از بزرگراهها، جاده ها و یا خیابان های اصلی شهر عبور می کنیم چشم مان به یکی از تلویزیون شهری های رنگی تبلیغاتی می افتد که خودش را به رخمان می کشد. به تلویزیون شهری های عظیمی که اغلب برای تبلیغات در ناحیه های پرترافیک و در اطراف جاده‌ها و خیابان های شلوغ نصب می گردد «بیلبورد» می‌گویند. بیلبوردها اندازه‌های گوناگونی را شامل می شوند ولی اغلب در اندازه‌های بزرگ و با جملات کنایه‌دار یا ایهام‌دار تلاش می نمایند تا چشم مشتری را به خودشان جذب نمایند. […]

پیکسل های واقعی و مجازی در ماژول تلویزیون شهری

اگر چه ماژول های تمام رنگی بسیاری وجود دارند که در هر پیکسل آنها دو ال ای دی قرمز هستند ولی تمام آنها قابلیت پدید آوردن پیکسل مجازی یا Virtual Pixel را دارا نیستند. به منظور پدید آوردن پیکسل مجازی ضروری می باشد که دو ال ای دی قرمز در هر پیکسل به طور منفک دستور بگیرند ولی معمولا ماژول هایی که دو ال ای دی قرمز در هر پیکسل شان دارا هستند با یک سیگنال به دو ال ای دی قرمز دستور می دهند بنابراین قابلیت پدید آوردن پیکسل مجازی را نخواهند داشت.

ماژول های تمام رنگی هم هستند که هر پیکسل آنها از یک ال ای دی ساخته شده است ولی این ال ای دی به خودی خود در برگیرنده سه ال ای دی قرمز ، سبز و آبی در یک پکیج می باشد که آنها را ال ای دی های RGB می گویند. این ماژول ها به خاطر واقع شدن هر سه ال ای دی در یک بسته بندی ، ترکیب رنگ خیلی خوبی را دارا هستند و از فاصله های کم کیفیت خیلی زیادی را در ترکیب رنگ های متفاوت ایجاد می کنند ولی امکان پدید آوردن پیکسل های مجازی در آنها نیست.

[…]

بهترین استفاده از تلویزیون شهری

در حال حاضر تبلیغات تلویزیون شهری از نظر جذب مخاطب، جذابیت، بوجود آوردن تنوع محیطی، بدون ایجاد مواد آلاینده زیست محیطی، هزینه ای خیلی کمی به نسبت با تلویزیون و سایر مدیاهای تصویری دارد و یکی از مناسب ترین شیوه های تبلیغاتی در سراسر جهان شمرده می شود. […]